Er klinken steeds vaker geluiden dat Het Nieuwe Werken mislukt zou zijn. Maar, zoals je als in mijn formulering kan lezen, zet ik daar wel enkele vraagtekens bij. Er zijn inderdaad  onderdelen van Het Nieuwe Werken mislukt, maar er zijn ook zeker zaken wél gelukt.

Het Nieuwe Werken; waar hebben we het dan eigenlijk over?

Dik Bijl, noemt zichzelf ambassadeur van Het Nieuwe Werken, hanteert de volgende definitie:

“Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.”

In de praktijk blijkt dat  Het Nieuwe Werken:

  • erg duur is;
  • complex is om goed uit te voeren;
  • en onhandig is.

Om Het Nieuwe Werken met succes te implementeren

is een totale her-organisatie nodig. Zo wordt er van medewerkers een andere instelling gevraagd, en treedt de manager meer als coach op die zijn werknemers begeleidt, in plaats van bovenaf aanstuurt.

Er moeten nieuwe werkplekken worden creëert

Die ook wel flexplekken worden genoemd. In de praktijk komt het erop neer dat niemand meer een eigen kantoor heeft, ook leidinggevenden niet.

En zo zijn er nog veel meer aanpassingen nodig. Het Nieuwe Werken is dus ook niet iets dat u zomaar even introduceert.

Nee, dat heeft tijd, visie en volharding nodig.

“Maar wat werkt dan wel?”, vraagt u zich misschien af. Want veel bedrijven praten nog steeds over Het Nieuwe Werken en zijn dan zelfs behoorlijk enthousiast.

En zoals eerder gezegd, hoort u mij niet zeggen dat Het Nieuwe Werken in zijn geheel is mislukt .

Neem nu het werken in de cloud, dat heeft zijn werking  wel degelijk bewezen. Onlangs nog heeft het CBR positieve cijfers over het werken in de cloud gepubliceerd.  Bedrijven die werken in de cloud merken dat zij flexibeler zijn en besparen op hun  ICT-kosten.

Dat zijn mooie berichten!

Het werken in de cloud wordt nog niet door alle bedrijven omarmt, met name omdat er twijfels zijn op het gebied van veiligheid en beschikbaarheid.

Het gekke is wel dat dit nu juist de grote voordelen van het werken in de cloud zijn. Want u hoeft zich geen zorgen meer te maken over de veiligheid:

  • Updates worden automatisch en voor het gehele bedrijf uitgevoerd,
  • w data staat op 2 verschillende plekken in Nederland opgeslagen,
  • uw data staat in beveiligde serverruimtes opgeslagen.

Dus zowel fysiek als technisch is uw veiligheid voor 99,9% gegarandeerd. Dus hoe eng is werken in de cloud dan eigenlijk?

En beschikbaarheid?

Tegenwoordig kunnen we bijna overal beschikken over internet én wanneer u toegang hebt tot internet, heeft u toegang tot uw bestanden. Zo simpel is het.

Hoe het werken in de cloud werkt

Niet heel anders dan u nu gewend bent. Er hoeven geen werkplekken omgebouwd te worden, mensen behouden gewoon hun eigen bureau, managers blijven managers. Met het verschil dat iedereen kan werken, waar er internet is; thuis, in de file, in de trein en natuurlijk op kantoor.

Wilt u dat zelf ervaren?

Dan kom ik u graag een demonstratie geven. Maak een afspraak met mij en bel me via:
Telefoon: 0168 700 501
E-mail: info@mr-orange.nl

Groeten,

Marco Hoedt - Expert in het nieuwe werken