Kantoorautomatisering

U bent verantwoordelijk voor de IT in uw organisatie. Of beter gezegd, de kantoorautomatisering. De zomervakantie zit eraan te komen, daarom dagen wij u uit om, tussen alle ontspannende momenten door, eens na te denken over het volgende:

Staan er binnen uw organisatie servers en of back-up faciliteiten op locatie?

Bij die servers e.d. is dan zeer waarschijnlijk intern personeel betrokken. Logisch, en niet vreemd. Ook zullen hier van tijd tot tijd externe IT-partijen bij betrokken zijn. Ook weer logisch.

Het beveiligen van deze systemen, serverruimtes, etc. vergt natuurlijk ook de nodige inspanningen, investeringen en onderhoud.

voordelen ict cloud

Wanneer u een lokaal netwerk gebruikt, heeft u waarschijnlijk medewerkers die IT-support leveren. Voor de goede orde; we hebben het over  technisch beheer, dus niet over applicatiebeheer. Wanneer dat méér dan een handvol mensen zijn, dan is er tevens een leidinggevende nodig.

Zou al het bovenstaande anders kunnen? En het onderstaande wellicht ook?

Het geheel aan IT middelen en oplossingen is vaak het resultaat van het nemen van beslissingen over de jaren heen. Complex dus.

Dikwijls worden deze omgevingen beheerd door mensen die als één van de weinigen overzicht hebben over die omgevingen. Een risicovolle afhankelijkheid. Het aanbrengen van wijzigingen in IT zijn vaak, mede daardoor, langlopende, kostbare en moeizame projecten.

Investeringen

Wanneer u bovenstaande zaken herkent, dan wordt er in uw organisatie geïnvesteerd in: eigen IT-personeel, eigen IT-omgeving, beheer & onderhoud op locatie door externen én investeringen in veiligheid. Hiermee wordt een complexe omgeving in stand gehouden, waar uw organisatie afhankelijk van is en blijft.

Stel

Stel dat u geen investeringen meer hoeft te doen in (mail)servers en back-up-apparaten, dat u geen serverruimten meer hoeft te onderhouden en beveiligen? Stel dat u geen nieuw IT-personeel hoeft aan te nemen. Stel dat u de complexiteit van uw IT zo kunt verlagen, en zo stabiel kunt maken dat er géén full-time support-baan overblijft?

Dramatische afname

Al uw IT kan op afstand in een extreem veilige en stabiele omgeving worden verzorgd. Een beveiligd fort. Bij migraties die wij uitvoerden, blijkt 9 van de 10 keer dat IT-omgevingen veel eenvoudiger kunnen. Het leveren van support kan op afstand. Bovendien neemt de vraag op support dramatisch af. Een stabiel systeem levert immers minder vragen en problemen op. Bovendien; het vervangen van een beeldscherm en toetsenbord kan veelal worden gedaan door een facilitair medewerker. Of door de gebruiker zelf.

Uw organisatie zou ‘kneiter’ veel geld kunnen overhouden, een stabiele IT-omgeving hebben, soepeler doorlopen én leaner en meaner zijn.

Misschien denkt u op DIT moment, het is nog NIET mogelijk om afscheid te nemen van de huidige IT-opzet. Maar wij geloven dat het een kwestie van tijd is. Het is de toekomst;

een organisatie die onafhankelijk van locatie zijn kantoorautomatisering gebruikt.

IT-Techniek én support op afstand.

Wij hebben u nu uitgedaagd om e.e.a. te overdenken. Wanneer u ONS wilt uitdagen om te kijken hoeveel besparingen mogelijk zijn, of waar de winst voor uw organisatie te behalen valt, schakel ons dan in voor een vrijblijvend advies.