Vanuit een aantal losse opdrachten op het gebied van de infrastructuur en ondersteuning van de systeembeheerder, is er een meer structurele samenwerking ontstaan tussen de KNB en Mr-Orange. Ik kende Marco al voordat hij begon met Mr-Orange. Toen hij voor zichzelf begon heb ik de kans hem in te huren direct benut.

Ondersteuning en begeleiding

Mr-Orange helpt ons nu op verschillende vlakken. Ten eerste hebben wij intern één systeembeheerder. We wilden ondersteuning en begeleiding voor hem zekerstellen. Ten slotte wil hij  ook met vakantie! Dit wordt dan opgevangen. Ook bij ziekte van de systeembeheerder springt Mr-Orange in. Zo hebben we een zeer flexibele back-up en lopen we geen gevaar op dit gebied. De continuïteit is gewaarborgd en dat is natuurlijk belangrijk voor onze organisatie.

Daarnaast is de aanvullende kennis en know-how belangrijk voor ons. De systeembeheerder heeft zo een klankbord om zijn eigen ideeën tegen aan te houden. Twee weten meer dan één.

We kunnen altijd een beroep op ze doen. Ze helpen snel en effectief.

Mr-Orange is uitermate servicegericht. Als we met een urgent probleem komen te zitten, dan kunnen we altijd een beroep op ze doen. Ze helpen snel en effectief.

We hebben structureel overleg met elkaar. Marco geeft gevraagd én ongevraagd advies. Het helpt om bij de les te blijven en we hebben de zekerheid dat we altijd actueel zijn.

Never change a winning team

De samenwerking verloopt uiterst plezierig. Of het nu om extra handjes gaat, consultancy op IT gebied of advies. Voor alle verschillende behoeften en IT-zaken kunnen we bij ze terecht. Er is voor ons dan nooit een aanleiding geweest naar andere mogelijke partners of leveranciers en alternatieven te kijken.  Never change a winning team.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zorgt ervoor dat de verplicht aangesloten (kandidaat-)notarissen deskundig, onafhankelijk en integer handelen. De beroepsorganisatie stelt beroeps- en gedragsregels op en houdt de vakbekwaamheid op peil met opleidingen, cursussen en informatie over actuele ontwikkelingen in het vakgebied. www.knb.nl