Privacybeleid

Privacy verklaring Mr-Orange B.V.

Met deze verklaring willen wij u graag informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Inleiding

Wat wij verstaan onder:

 • Persoonsgegevens:
  Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres. 
 • Verwerken:
  Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.
 • Verantwoordelijke:
  De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan een derde (klant, leverancier, etc.) zijn, maar kan ook Mr-Orange zelf zijn; dat hangt van de aard van de gegevens af.
 • Bewerker (of Subbewerker):
  De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Mr-Orange zijn (als ICT dienstverlener), alsook een derde zijn, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Mr-Orange (of haar klanten) (sub)bewerkt

2. Hoe en wat voor gegevens verwerkt Mr-Orange? 

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die wij ook echt nodig hebben.  Wij bewaren deze gegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk. 

Hierbij hanteert Mr-Orange in ieder geval onderstaande uitgangspunten:

 • Alle Mr-Orange medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Mr-Orange verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.
 • Soms schakelt Mr-Orange derden in die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld een marketingbureau dat een online campagne voor Mr-Orange uitvoert. Met deze derde partijen sluit Mr-Orange altijd een verwerkingsovereenkomst, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Mr-Orange. Mr-Orange blijft in dat geval verantwoordelijk.

3. Welke vormen van verwerking passen wij toe?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze eigen medewerkers en onze (potentiële) relaties. Dit doen wij om onze klanten van dienst te kunnen zijn en bijvoorbeeld te kunnen factureren, ons personeel uit te betalen, etc. In sommige gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om gegevens bij te houden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de belastingdienst).

Wij zijn hierbij (eind-)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Als ICT-dienstverlener verwerken wij ook persoonsgegeven voor derden. Denk hierbij aan het hosten van een server waarop een database van een klant draait. In zo’n geval zijn wij de verwerker van de gegevens en derhalve niet eindverantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Dit blijft altijd de Verantwoordelijke/eigenaar zelf. In deze gevallen stellen wij graag met onze klanten een verwerkingsovereenkomst op, waarin wij vastleggen welke gegevens wij verwerken en hoe wij deze voor onze klant(en) beschermen.

4. Kunt u zien welke persoonsgegevens wij verwerken?

Wij kunnen u altijd, op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die Mr-Orange, als Verantwoordelijke, over u verwerkt. 

Vanzelfsprekend kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Mr-Orange als u vindt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of als u vindt dat het niet nodig is dat uw gegevens zijn verwerkt. 

Mr-Orange zal altijd gehoor geven aan zo’n verzoek gehoor tenzij haar dienstverlening aan u, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard lichtten wij dat dan graag aan u toe.

5. Verwerkt Mr-Orange ook bijzondere persoonsgegevens?

Onder Bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan: gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Anders dan Mr-Orange hiertoe is gehouden door een wettelijke verplichting, verwerkt zij als Verantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. 

6. Keuze in gebruik van cookies

De website www.mr-orange.nl maakt gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert, en dat wij gegevens kunnen verzamelen over het gebruik van de website. Deze informatie gebruiken wij om de gebruikerservaring te verbeteren. Iedere bezoeker heeft echter de keuze het gebruik van cookies toe te staan of af te wijzen.

7. Cookies van derde partijen

Onze website maakt gebruikt van programma voor het analyseren van het bezoek en gebruik van de website. Deze gegevens worden zijn geanonimiseerd doorgegeven. Er wordt voor deze analytische functie op geen enkele wijze een koppeling gemaakt met andere databronnen.

8.  Tot slot

Mr-Orange kan haar privacy-verklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie kunt u hier terugvinden op onze website