Simone Schipper dataspecialist en systeembeheerder

Geen menu’s en wachttijden bij Mr-Orange

‘Bij Mr-Orange zal het écht niet gebeuren dat je eerst allerlei menu’s door moet worstelen en soms een half uur in de wacht moet staan om iemand aan de lijn te krijgen die je verder kan helpen.’
Simone Schipper, contactpersoon ICT bij TTE consultants, beschrijft in één zin de frustratie die veel andere bedrijven zullen herkennen en de reden waarom zij naar alle tevredenheid al een jarenlange samenwerking hebben met Mr-Orange.

‘Bij Mr-Orange draait het om echt, persoonlijk contact. Korte lijntjes. Een hulpvraag wordt direct opgepakt,’ verteld Simone. ‘We werken niet met een vast contactpersoon bij Mr-Orange, maar door onze jarenlange samenwerking weet ik precies wie ik moet hebben voor welke hulpvraag. Je merkt echt dat zij sturen op persoonlijke beleving en service. Daarin zijn zij voor ons onderscheidend.’

Mr-Orange laat ons optimaal renderen

Door de jarenlange samenwerking weet Mr-Orange precies wat er nodig is om TTE consultants, met haar specifieke werkveld, zo goed mogelijk te bedienen en te ondersteunen. In de loop der jaren is er al veel veranderd en aangepakt binnen TTE door Mr-Orange.
‘Nieuwe hardware, configuratie van de systemen, beveiliging van het netwerk, het regelen van een optimale wifi verbinding,’ somt Simone op.

‘Mr-Orange denkt mee met ons bedrijf en hoe ze ons zo goed mogelijk kunnen laten renderen. Ze zijn oplossingsgericht en pragmatisch.’

Gemak

Ze schiet in de lach.

‘Weet je wat het fijnste is van alles? Gemak.

We weten dat als we onze ICT gerelateerde werkzaamheden uit handen geven aan Mr-Orange, het in orde komt. Dan kunnen wij ons richten op wat we het liefste doen: het werk waar we goed in zijn!

TTE Consultants verbindt onder- en bovengrond

Vanaf de oprichting in 1999 werkt TTE Consultants aan verbetering van de leefomgeving. Door het verbinden van onder- en bovengrond, van techniek met proces en van kennis met praktijk staan we garant voor robuuste, kosteneffectieve en maatschappelijk verantwoorde oplossingen. Onze kernwaarden hierbij zijn gezond verstand, kennis, samen(werken) en duurzaamheid.
De benadering van de leefomgeving verandert voortdurend. De komende decennia staan de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en wonen en werken daarbij centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat de ondergrond hier een belangrijke rol in kan en moet spelen.
Wij denken dat de Omgevingswet de ruimte gaat bieden die nodig is om deze uitdagingen aan te pakken.

Met onze kennis en expertise van het werkveld bodem en ondergrond en onze integrale werkwijze kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzame leefomgeving.
Meer informatie: https://tteconsultants.nl/