Van reflecteren kun je leren. Dit nemen wij ons zeer ter harte, daarom blikken we graag terug naar ons afgelopen jaar. We kijken dan niet zozeer naar ontwikkelingen in de techniek, maar naar ons als organisatie. Ook blikken we vooruit naar volgend jaar en naar wat je van ons mag verwachten. Met onderstaande richten we ons graag tot onze klanten.

Samenwerking

Wat voor ons als eerste opvalt is de prettige samenwerking die we met jou hebben gehad. Daar willen we je voor bedanken. Een relatie die constructief, op samenwerken gebaseerd is en waar de menselijke maat wordt gehanteerd, waarderen we zeer! Zeker in deze roerige tijden, waarin crises elkaar in een hoog tempo opvolgen en er nog altijd oorlog in de wereld woedt, is het belangrijk om persoonlijke aandacht voor elkaar te houden. Daarover gesproken; later deze maand mag je nog iets van ons verwachten.

15-jarig bestaan

Afgelopen jaar vierden wij ook ons 15-jarig bestaan. De periode tot nu was voor ons een mooie reis gekenmerkt door een constante groei en ambitie. En met alle uitdagingen die op ons afkomen, zien we ook uit naar een mooie toekomst, samen met jou.

Het 15-jarig bestaan was een mooie aanleiding om ons logo eens op te frissen. Hierop volgend hebben we ook besloten onze huisstijl en website ‘een upgrade’ te geven die we uiteraard aan je zullen presenteren als het live gaat.

ISO

We zijn al een aantal jaar bezig om onze kwaliteit op een hoog en constant niveau te leveren. We zijn dan ook apetrots op onze ISO 27001 certificering die de informatiebeveiliging waarborgt. Een van de voordelen van een ISOcertificering is dat er geregeld wordt gecontroleerd of alle procedures die onze kwaliteit moeten borgen nog juist en actueel zijn. Deze controle hebben we onlangs weer gehad en we kunnen met plezier melden dat we met glans zijn geslaagd. 

Breed verbeteren

Wij vragen onze klanten op enig moment om feedback te geven naar aanleiding van onze samenwerking. Eén van de sterke punten die naar voren komt is hoe het contact met ons wordt ervaren. En ofschoon dat als positief wordt ervaren, zien wij zelf nog mooie kansen om hier nóg beter in te worden. Op dit vlak mag u volgend jaar dus nog wat van ons verwachten. Natuurlijk zijn er soms ook kritische noten die wij ontvangen. Deze gebruiken wij doorlopend om onze processen en werkwijzen aan te scherpen.

Notendop

In een notendop was het voor ons een goed jaar, en we zien uit naar mooi volgend jaar. Op naar 2023!